Date generale


Finantare: Bugetul de stat
Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ĪN DOMENII PRIORITARE
Tip proiect: PCCA

Cod proiect: PNII-PT-PCCA-2013-4-0831
Nr contractului: 261/2014
Titlul proiectului: Tehnici si materiale inovative de conservare/restaurare a stucaturilor si elementelor decorative de zidarie din cladirile de patrimoniu

Acronim: STUCCO-MAT
Valoare proiect (buget si cofinantare): 1.243.200 lei
Valoare proiect-buget: 1.056.680 lei

Durata contractului: 24 luni
Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Coordonator: Universitatea Valahia, Targoviste
INFORMATII

Raport final
Raport-Etapa 4
Diseminarea rezultatelor-Etapa 4
Diseminarea rezultatelor-Etapa 3
Raport etapa 3 - 2016
Diseminarea rezultatelor-Etapa 2
Raport etapa 2 - 2015
Diseminarea rezultatelor

- UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE -