Plan realizare proiect

Nr. crt.

Tip Inreg.

Etapa - Denumire, Rezultate

Activitate - Denumire

Partener

1

Etapa
1

Denumire Etapa:
Cercetari complexe artistice, arhitecturale istorice, culturale, asupra stucaturilor de pe cladirile din Romania si realizarea unei colectii-catalog pentru stucaturile din perioada anilor 1800-1945 (partea I).
Investigatii fizico-chimice si compozitia chimica a probelor de stucaturi prelevate de pe diferite cladiri cu stucaturi (cladirea bisericii Vacaresti (piese fara valoare de patrimoniu) si piese similare (de asemenea fara valoare de patrimoniu) de la alte monumente, precum si corelatia cu climatul si factorii de mediu.

Rezultate Etapa:
Planuri arhitecturale, studii influenta parametri climatici si de mediu. Rezultate ale studiilor fizico-chimice. Catalog-colectie pentru stucaturi din perioada 1800-1945 (partea I).

2

Act
1.1

Denumire Activitate:
Cercetari complexe artistice, arhitecturale istorice, culturale, asupra stucaturilor de pe cladirile din Romania si realizarea unei colectii-catalog pentru stucaturile din perioada anilor 1800-1945 (partea I). Realizarea unei colectii-catalog pentru stucaturile din perioada anilor 1800-1945 (partea II-partial)

3

Part

Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA "VALAHIA" TARGOVISTE
Activitati partener:
Studii preliminare cu privire la natura si structura specifica a zidariei si sistemelor de placare a cladirilor de patrimoniu. Colectarea tipurilor de stucaturi din Romania anilor 1800-1945 în vederea realizarii unui catalog.

4

Part

Partener (P1) - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Activitati partener:
Monitorizarea mediului si initierea unui studiu de degradare a stucaturilor cu  patologia generala aferenta. Evaluarea influentelor climatice  si de mediu asupra elementelor decorative si stucaturilor cladirilor de patrimoniu.

5

Part

Partener (P2) - DANART IMPORT EXPORT SRL
Activitati partener:
i) Masuratori si planuri arhitecturale, modele specifice pentru protectia cladirilor si designul peisagistic.
ii) Selectarea cladirilor ce vor fi incluse in catalogul cu stucaturi si elemente decorative de zidarie.
III) Realizarea unei colectii-catalog pentru stucaturile din perioada anilor 1800-1945 (partea II-partial)

6

Act
1.2

Denumire Activitate:
Investigatii fizico-chimice si compozitia chimica a probelor se stucaturi prelevate de pe diferite cladiri cu stucaturi (cladirea bisericii Vacaresti (piese fara valoare de patrimoniu) si piese similare (de asemenea fara valoare de patrimoniu) de la alte monumente, precum si corelatia cu climatul si factorii de mediu.
Caracterizarea proprietatilor de baza ale diferitelor tipuri de nanomateriale sintetizate: spectroscopie UV-VIS-NIR, spectroscopie FTIR, marimea si analiza potentialului Zeta, Spectrometrie MicroRaman, Microscopie Electronica cu Transmisie (TEM), difractie de raze X (XRD), microscopie electronica de baleiaj (SEM), calorimetrie de scanare diferentiala (DSC), microscopie de forta atomica (AFM)

7

Part

Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA "VALAHIA" TARGOVISTE
Activitati partener:
i) evaluarea istorica a monumentelor investigate;
ii)  introducere ampla la tema generala a dezagregarii stucaturilor, conservarea si distrugerea materialelor de constructii.
iii) Program de testare de laborator conceput pentru a evalua proprietatile fizice si chimice ale materialelor utilizate la realizarea stucaturilor.

8

Part

Partener (P1) - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Activitati partener:
i) o introducere ampla la tema generala a dezagregarii stucaturilor, conservarea si distrugerea materialelor de constructii.
ii) Program de testare de laborator conceput pentru a evalua proprietatile fizice si chimice ale materialelor utilizate la realizarea stucaturilor.
iii)  Caracterizarea proprietatilor de baza ale diferitelor tipuri de nanomateriale sintetizate: spectroscopie UV-VIS-NIR, spectroscopie FTIR, marimea si analiza potentialului Zeta, Spectrometrie MicroRaman, Microscopie Electronica cu Transmisie (TEM), difractie de raze X (XRD), microscopie electronica de baleiaj (SEM), calorimetrie de scanare diferentiala (DSC), microscopie de forta atomica (AFM).

9

Act
1.3

Denumire Activitate:
Investigatii fizico-chimice ale materialelor de realizare a stucaturilor si compozitia acestora

10

Part

Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA "VALAHIA" TARGOVISTE
Activitati partener:
Compararea materialelor si tehnologiilor de conservare traditionale cu tratatamentele de conservare moderne.

11

Part

Partener (P1) - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Activitati partener:
Compararea materialelor si tehnologiilor de conservare traditionale cu tratatamentele de conservare moderne

12

Part

Partener (P2) - DANART IMPORT EXPORT SRL
Activitati partener:
Compararea materialelor si tehnologiilor de conservare traditionale cu tratatamentele de conservare moderne.

13

Etapa
2

Denumire Etapa:
Dezvoltarea de noi solu t ii bazate pe nanomateriale (hidroxiapatita, HAP) pentru dezinfec t ie biologica a lucrarilor investigate stuc si noi solu t ii tehnice si stiin t ifice pentru conservarea preventiva a decoratiunilor stucaturi interioare si exterioare, bazate pe un sistem nanocompozit bazat pe HAp, alte minerale sau argile nanoparticule încorporate în carboximetilceluloza (CMC) polimer, crearea unor patch-geluri de curatare pentru decoratiuni stucaturi, de reten t ie de contaminan t i organici si consolidarea lor.
Realizarea unei colectii-catalog pentru stucaturile din perioada anilor 1800-1945 (partea II).

Rezultate Etapa:
Materiale patch-gel de spalare/curatare/conservare pentru protectia pe termen îndelungat a interioarelor si exterioarelor monumentelor
Raport de faza- luna 17
2Articole
1 catalog

14

Act
2.1

Denumire Activitate:
Evaluarea celor mai eficiente solutii pentru restaurarea si recuperarea stucaturilor cladirilor de patrimoniu si monumentelor. Corelatia dintre metodele de tratament si tipurile de materiale utilizate in acest sens. Studii si tehnici de evaluare asupra intensitatii si naturii specifice a factorilor distructivi si expunerea la sistemele normale sau accelerate de degradare a cladirilor.Realizarea unei colectii-catalog pentru stucaturile din perioada anilor 1800-1945 (partea II-partial).

15

Part

Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA "VALAHIA" TARGOVISTE
Activitati partener:
Realizarea unei colectii-catalog pentru stucaturile din perioada anilor 1800-1945 (partea II).

16

Part

Partener (P1) - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Activitati partener:
i) evaluarea interactiunii nanomaterialelor sintetizate cu diferite pietre: adancimea de penetrare a tratamentului, modificari de tarie, de porozitate, de permeabilitate, schimbari în  retentia de apa si caracteristici de absorbtie, modificari de culoare, ale expansiunii termice si de contractie.

17

Part

Partener (P2) - DANART IMPORT EXPORT SRL
Activitati partener:
Realizarea unei colectii-catalog pentru stucaturile din perioada anilor 1800-1945 (partea II-partial).
Realizarea unei colectii-catalog pentru stucaturile din perioada anilor 1800-1945 (partea II).

18

Act
2.2

Denumire Activitate:
Dezvoltarea de noi solu t ii bazate pe nanomateriale (hidroxiapatita, HAp) pentru dezinfec t ie biologica a stucaturilor investigate.

19

Part

Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA "VALAHIA" TARGOVISTE
Activitati partener:
Dezvoltarea de materiale pentru conservare oferind protectie pe termen lung pentru monumente la interior si exterior, cu relevanta speciala pentru acoperiri transparente pe baza de apa produse prin tehnici nano

20

Part

Partener (P1) - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Activitati partener:
Dezvoltarea de materiale pentru conservare oferind protectie pe termen lung pentru monumente la interior si exterior, cu relevanta speciala pentru acoperiri transparente pe baza de apa produse prin tehnici nano

21

Act
2.3

Denumire Activitate:
Noi solu t ii tehnice si stiin t ifice pentru conservarea preventiva a decoratiunilor si stucaturilor interioare si exterioare, bazate pe un sistem nanocompozit bazat pe HAp, alte minerale sau nanoparticule de argile încorporate în carboximetilceluloza (CMC) polimer. Optimizarea materialelor originale si transpunerea lor în tehnica de restaurare

22

Part

Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA "VALAHIA" TARGOVISTE
Activitati partener:
Crearea unor patch-geluri de curatare pentru decoratiuni stucaturi, de reten t ie de contaminan t i organici si consolidarea lor.

23

Part

Partener (P1) - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Activitati partener:
Crearea unor patch-geluri de curatare pentru decoratiuni stucaturi, de reten t ie de contaminan t i organici si consolidarea lor.

24

Part

Partener (P2) - DANART IMPORT EXPORT SRL
Activitati partener:
Crearea unor patch-geluri de curatare pentru decoratiuni stucaturi, de reten t ie de contaminan t i organici si consolidarea lor.

25

Act
2.4

Denumire Activitate:
Ob t inerea unei tehnici de conservare  prototip pentru restaurarea elementului prin nano conditionarea suprafa t ei

26

Part

Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA "VALAHIA" TARGOVISTE
Activitati partener:
Testarea unor patch-geluri de curatare pentru decoratiuni stucaturi, de reten t ie de contaminan t i organici si consolidarea lor

27

Part

Partener (P1) - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Activitati partener:
Testarea unor patch-geluri de curatare pentru decoratiuni stucaturi, de reten t ie de contaminan t i organici si consolidarea lor

28

Part

Partener (P2) - DANART IMPORT EXPORT SRL
Activitati partener:
Testarea unor patch-geluri de curatare pentru decoratiuni stucaturi, de reten t ie de contaminan t i organici si consolidarea lor

29

Etapa
3

Denumire Etapa:
Conceptia unui kit portabil, care con t ine: o suspensie HAp pentru dezinfectia biologica, un patch-gel pe baza CMC cu nanostructuri anorganice, de cura t are si restaurare a microstructurilor stucaturilor si elementelor decorative si a pasta, bazata pe HAP / FA, cu sau fara pigmen t i, de revigorare a culoarii din stucaturile supuse restaurarii cat mai aproape de original. Teste efectuate pe fragmente de piatra decorativa dislocate din biserica Vacaresti (piese fara valoare de patrimoniu) si piese similare (de asemenea fara valoare de patrimoniu) de la alte monumente. Diseminarea rezultatelor

Rezultate Etapa:
Tehnologie pentru hidroxiapatita functionalizata cu acizi grasii cu si fara pigmenti
1 articol, luna 18
Nanotehnologie pentru inhibarea consolidarea peretilor, si aderenta pigmentilor
1 Articol-luna 24
Raport final - luna 24
Cerere brevet luna 24

30

Act
3.1

Denumire Activitate:
Dezvoltarea metodelor chimice originale non-distructive, bazate pe Stiinta materialelor si nanotehnologie. Pregatirea suprafatei cu ajutorul sistemelor nanocompozite polimerice capabile sa  extraga umiditate reziduala

31

Part

Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA "VALAHIA" TARGOVISTE
Activitati partener:
Studii complexe asupra revigorarii picturilor stucaturilor prin crearea unui nou sistem bazat pe HAp functionalizata cu acizi grasi (FA), cu sau fara pigmen t i precum si tehnici de lucru utilizate. Particularizare pentru rosu, albastru, verde, negru si auriu.

32

Part

Partener (P1) - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Activitati partener:
Studii complexe asupra revigorarii picturilor stucaturilor prin crearea unui nou sistem bazat pe HAp functionalizata cu acizi grasi (FA), cu sau fara pigmen t i precum si tehnici de lucru utilizate. Particularizare pentru rosu, albastru, verde, negru si auriu.

33

Act
3.2

Denumire Activitate:
Cercetari asupra sistemelor hibride organic-anorganice capabile sa ofere proprietati controlate cu caracter hidrofil-hidrofob

34

Part

Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA "VALAHIA" TARGOVISTE
Activitati partener:
Cercetarii stiin t ifice asupra sistemelor hibride organic-anorganice capabile sa ofere proprietati controlate cu caracter hidrofil-hidrofob

35

Part

Partener (P1) - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Activitati partener:
Cercetarii stiin t ifice asupra sistemelor hibride organic-anorganice capabile sa ofere proprietati controlate cu caracter hidrofil-hidrofob

36

Act
3.3

Denumire Activitate:
Adaptarea tehnicilor de aplicare stabilite Si a materiale de la mare-la scara mare pentru exteriorul monumentelor in aer liber cu suprafete extinse Metode si sisteme de optimizare bazate pe nanotehnologie. Dezvoltarea metodei de tratament conservativ a stucaturilor si depunerea unei cereri de brevet

37

Part

Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA "VALAHIA" TARGOVISTE
Activitati partener:
Ob t inerea tratamente de tip nou si testarea prototipului

38

Part

Partener (P1) - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Activitati partener:
Ob t inerea tratamente de tip nou si testarea prototipului

39

Part

Partener (P2) - DANART IMPORT EXPORT SRL
Activitati partener:
Ob t inerea tratamente de tip nou si testarea prototipului

40

Act
3.4

Denumire Activitate:
Conceptia unui kit portabil, care con t ine: o suspensie HAp pentru dezinfectia biologica, un patch-gel pe baza CMC cu nanostructuri anorganice, de curatare si restaurare a microstructurilor stucaturilor si elementelor decorative si a pasta, bazata pe HAP / FA, cu sau fara pigmen t i, de revigorare a culorii din stucaturile supuse restaurarii cat mai aproape de original. Teste efectuate pe fragmente de piatra decorativa dislocate din biserica Vacaresti (piese fara valoare de patrimoniu) si piese similare (de asemenea fara valoare de patrimoniu) de la alte monumente. . Diseminarea rezultatelor. Initierea transferului nanotehnologiei la cladiri de patrimoniu din Romania

41

Part

Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA "VALAHIA" TARGOVISTE
Activitati partener:
Conceptia unui kit portabil, care con t ine: o suspensie HAp pentru dezinfectia biologica, un patch-gel pe baza CMC cu nanostructuri anorganice, de curatare si restaurare a microstructurilor stucaturilor si elementelor decorative si a pasta, bazata pe HAP / FA, cu sau fara pigmen t i, de revigorare a culorii din stucaturile supuse restaurarii cat mai aproape de original. Teste efectuate pe fragmente de piatra decorativa dislocate din biserica Vacaresti (piese fara valoare de patrimoniu) si piese similare (de asemenea fara valoare de patrimoniu) de la alte monumente. . Diseminarea rezultatelor. Initierea transferului nanotehnologiei la cladiri de patrimoniu din Romania

42

Part

Partener (P1) - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Activitati partener:
Conceptia unui kit portabil, care con t ine: o suspensie HAp pentru dezinfectia biologica, un patch-gel pe baza CMC cu nanostructuri anorganice, de curatare si restaurare a microstructurilor stucaturilor si elementelor decorative si a pasta, bazata pe HAP / FA, cu sau fara pigmen t i, de revigorare a culorii din stucaturile supuse restaurarii cat mai aproape de original. Teste efectuate pe fragmente de piatra decorativa dislocate din biserica Vacaresti (piese fara valoare de patrimoniu) si piese similare (de asemenea fara valoare de patrimoniu) de la alte monumente. . Diseminarea rezultatelor. Initierea transferului nanotehnologiei la cladiri de patrimoniu din Romania

43

Part

Partener (P2) - DANART IMPORT EXPORT SRL
Activitati partener:
Conceptia unui kit portabil, care con t ine: o suspensie HAp pentru dezinfectia biologica, un patch-gel pe baza CMC cu nanostructuri anorganice, de curatare si restaurare a microstructurilor stucaturilor si elementelor decorative si a pasta, bazata pe HAP / FA, cu sau fara pigmen t i, de revigorare a culorii din stucaturile supuse restaurarii cat mai aproape de original. Teste efectuate pe fragmente de piatra decorativa dislocate din biserica Vacaresti (piese fara valoare de patrimoniu) si piese similare (de asemenea fara valoare de patrimoniu) de la alte monumente. . Diseminarea rezultatelor. Initierea transferului nanotehnologiei la cladiri de patrimoniu din Romania

- UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE -