Diseminarea rezultatelor - Etapa 4

 

BREVETE / CERERI BREVETE

1.RM Ion, Compozitie pentru stoparea procesului de degradare a suprafetelor picturale, in pregatire, 2017


ETAPE PROIECT

- UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE -