• +40 769.076.852
  • fimm@valahia.ro

ADMITERE LICENȚĂ


In cadrul Facultatii Ingineria Materialelor si Mecanica, concursul de admitere pentru anul universitar 2021-2022 se va desfasura pe baza de dosar, dupa urmatoarele criterii:

Criterii generale:
- Media examenului de bacalaureat - pondere 100%

Criterii de departajare:
1. Media primelor doua probe scrise din cadrul examenului de bacalaureat
2. Nota obtinuta la proba scrisa în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba si literatura românaREZULTATE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2021

CANDIDATII DECLARATI ADMISI LA STUDII FINANTATE DE LA BUGET (FARA TAXA) SI IN REGIM CU TAXA SUNT ASTEPATATI LA SEDIUL FACULTATII DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA, IN PERIOADA 02 -18 AUGUST 2021, INTRE ORELE: 8.00 - 16.00 , PENTRU INCHEIEREA CONTRACTELOR DE STUDII.
CANDIDATII DECLARATI ADIMISI CARE NU VOR INCHEIA CONTRACT DE STUDII IN PERIOADA SPECIFICATA ISI VOR PIERDE CALITATEA DE STUDENT.

Descarca pliant ADMITERE 2021

Descarca pliant ADMITERE 2021
 
ADMITERE 2021
SESIUNEA IULIE


CIFRA DE SCOLARIZARE

Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica
Domeniul de licenta / Specializarea
Locuri fara taxa
Locuri cu taxa
Ingineria materialelor / Stiinta materialelor
15
21
Ingineria materialelor / Ingineria biomaterialelor
-
-
Inginerie Mecanica / Echipamente si Instalatii Industriale
16
21


Acte necesare pentru concurs:


Fisa de înscriere - completata pe site admitere (online);
Carte de identitate sau pasaportul – in termen de valabilitate;
Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente cu acestea;

• Absolventii de liceu din promotia anului 2021 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat.

Certificat de nastere;
Adeverinta medicala tip , eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la concursul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza;
• Candidatii cu afectiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale în care se va mentiona - în mod expres - gradul deficientelor, în functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din ordinul Ministrului Sanatatii nr. 427/1979.

Trei fotografii tip act de identitate - aduse in dosar la semnarea contractului

Certificat de casatorie (daca este cazul);
Dovada achitarea taxa de inscriere;

• Acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - în cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii - în cazul celor aflati în aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic).

Atenție!!!!!
* Toate documentele încărcate în platformă (se acceptă formatul pdf/jpg) trebuie să fie lizibile (să poată fi citite).

* Fiecare candidat, după validarea înscrierii de către comisia de admitere din cadrul facultăților, își va tipări fișa de înscriere și legitimația de concurs.

* Fișa de înscriere și legitimația de concurs trebuie listate și se adaugă in dosarul fizic, cu care vă prezentați la încheierea contractului de studii (vizualizeaza calendarul admiterii)

* Listele cu candidații admiși la buget / taxa vor conține codul legitimație de înscriere, în loc de numele candidaților

Absolventii de invatamant superior cu diploma de licenta (sau echivalenta cu aceasta) care doresc sa urmeze o a doua specializare vor atasa la cererea de inscriere urmatoarele acte:

Actele pentru inscrierea la concursul de admitere la licenta (cele de mai sus), precum si:

Diploma de licenta sau diploma echivalenta / adeverință (pentru promoția anului 2020) cu aceasta, în original sau copie conform cu originalul (daca este cazul);
• Foaia matricola/suplimentul la diploma.

• declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul că a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu precizarea ciclului de studii și a regimului de finanțare a studiilor (loc bugetat sau cu taxă)