FIMM

FIMM

 
 
  TEME DE LICENTA

Titlul temei de licenta
Coordonator / Specializarea
1. Sa se proiecteze un reductor de presiune pentru gaze, pentru conducte, prevazut cu pilot si care sa aiba urmatorii parametrii functionali:
- presiunea la intrare p1=10 MPa
- presiunea la iesire p2=0,15 MPa
- o trepta de reducere
- debitul Q=200 Nm3\h
- agentul de lucru: oxigen
- temperatura agentului la intrarea in reductor Ti = 18 0C.

2. Să se proiecteze un transportor pentru clincher, cu organ flexibil de tractiune cu placi, care să aibă următoarele caracteristici tehnice şi funcţionale:

- debitul transportorului: Q = 200 t/h
- unghiul de înclinare: = 00
- materialul de transportat: clincher
- dimensinea maximă a bucăţelelor de material transportat: 200 mm
- umiditatea materialului transportat: maxim 5%
- lungimea transportorului: 20 m.
Transportorul va fi prevăzut cu un sistem de întindere reglabil manual

3. Să se execute proiectul pentru un concasor cu falci drepte, cu simpla articulatie, de laborator, care să aibă următoarele caracteristici tehnice şi funcţionale:
- productivitatea concasorului: Q = 2 t/h.
- dimensiunea max. a materialului de concasat d=100 mm
- umiditatea materialului de concasat max. 5%
- greutatea specifica a materialului de concasat γ = 1,8 t/m3
- granulatia materialului dupa concasare dmin= 8 mm ; dmax=14 mm

4. Să se proiecteze un concasor cu miscare giratorie, de tip NEYPRIK, care să aibă următoarele caracteristici tehnice şi funcţionale:

- productivitatea concasorului: Q = 20 t/h.
- dimensiunea max. a materialului de concasat d=200 mm
- umiditatea materialului de concasat max. 5%
- greutatea specifica a materialului de concasat γ = 1,8 t/m3
- granulatia materialului dupa concasare dmin= 28 mm; dmax= 52 mm

5. Să se execute proiectul pentru un transportor inclinat cu bandă jgheab, prevăzut cu sistem de întindere gravitaţional si dispozitiv deversor de capat, care să aibă următoarele caracteristici tehnice şi funcţionale:

- debitul transportorului: Q = 150 t/h
- unghiul de înclinare: = 60
- materialul de transportat: carbune
- dimensinea maximă a bucăţilor de material transportat: 250 mm
- umiditatea materialului transportat: maxim 6%
- lungimea efectiva de transport: 20.000 mm.

Conf.dr.ing. Vladescu Mircea/ E.P.I.
1. Să se proiecteze un sortator cu bandă plată cu descărcare stânga-dreapta pentru sarcini individuale de până la 20 kg.

2. Să se proiecteze un Transportor cu raclete în jgheab deschis având productivitatea Q = 20 t/h

3. Să se proiecteze un Transportor vibrant pentru sarcini pulverulente cu următoarele caracteristici:
- Lungimea de transport L = 4 m,
- Unghiul maxim de înclinare a transportorului 150.
- Productivitatea Q = 8 t/h.

4. Să se proiecteze un omogenizator pentru paste ceramice cu un arbore având productivitatea: Q = 10 t/h

5. Să se proiecteze un transportor cu role libere şi acţionate, cu schimbarea de direcţie la 1800 pentru sarcini individuale.

6. Să se proiecteze un transportor elicoidal vertical pentru sarcini pulverulente având productivitatea: 25 t/h

Prof.dr.ing. Marin Cornel/ E.P.I.
 
1. Analiza compoziţională a materialelor prin spectrometrie de absorbţie atomică (AAS).
2. Caracterizare structurala prin difractie de raze X a materialelor biocompatibile de tip hidroxiapatita.
3. Metode de estimare a tensiunilor mecanice reziduale de ordinul II pentru materialele metalice
4. Metode de evaluare a conformitatii compozitionale a materialelor si produselor prin incercari spectrochimice de emisie in UV-VIZ (OES) si fluorescenta a radiatiilor X (XRF), conform standardelor Uniunii Europene de implementare a calitatii
S.L.dr. fiz. Anghelina Violeta/ S.M.
1. Studii cu privire la sinteza pe cale chimica a unor compusi fosfocalcici de tipul hidroxiapatitei
2. Analiza parametrilor de proces implicaţi în sinteza unor materiale ceramice biocompatibile
3. Sinteza unor sticle bioactive din sistemul SiO2-CaO-P2O5
S.l. dr.ing.Ungureanu Dan/ S.M.
1. Cercetări experimentale asupra metodelor de obținere a polipirolului
2. Cercetări experimentale privind structura biomaterialelor polimerice multifazice
3. Obținerea prin metode neconvenționale a nanopulberilor oxidice
S.l.dr.ing. Brezoi Dragos /S.M.
1. Studiu privind eficiența activității de reciclare a fierului vechi
2. Studiul parametrilor tehnologici privind calitata țaglelor obținute la instalația de turnare continuă
3. Studiul parametrilor tehnologici la cuptorul de tip BET în scopul creșterii productivității
4. Aspecte tehnologice calitative la prelucrarqa oțelului în instalația de tip LF
5. Aspecte tehnologice calitative privind oțelul obținut prin procesul retopirii electrice sub starat de zgură- REZ
Prof.dr.ing. Ionescu Marian / S.M.
1. Modelarea matematică a caracteristicilor mecanice ale materialelor compozite unidirectionale supuse tracţiunii
2. Efectele tratamentului termochimic de nitrurare asupra duritatii otelurilor
3. Estimarea comportarii la obosela prin încovoiere a materialelor compozite unidirectionale sticla-epoxi
S.l.dr.ing. Catangiu Adrian /S.M.
1. Cercetari privind tehnologia de fabricatie a barelor de otel 17 MoCr11
2. Retehnologizarea unei turnatorii din punct de vedere tehnico- economic privind cresterea capacitatii de productie
3. Cercetari privind analiza si caracterizarea otelurilor silicioase
4. Cercetari privind obtinerea materialelor compozite cu matrice polimerica
5. Studii si cercetari privind obtinerea peliculelor polimere ca sistem compozit
As.dr.ing. Stoian Elena /
S.M.
1.Cercetări privind iunfluenţa diverşilor factori asupra procesului de zincare a oţelurilor
2.Studii privind comportamentul oţelurilor inoxidabile la menţinerea în săruri alcaline
S.l.dr.ing. Poinescu Aurora /S.M.
1. Fabricarea tablelor din aliaj de aluminiu de inalta puritate destinate industriei aeronautice
2. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor de fier
3. Obtinerea prin tehnici în fază lichidă a materialelor compozite cu matrice pe bază de aluminiu armate cu particule ceramice
4. Obtinerea materialelor sinterizate de fricţiune din pulberi metalice.
S.l.dr.ing. Popescu Nicoleta / S.M.

 

Structua proiectului de licenta:

• pentru specializarea Stiinta Materialelor [PDF]
• pentru specializarea Echipamente pentru Procese Industriale [PDF]

STUDENTI

 
 
© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica