FIMM

FIMM

 
 
  Taxe

CUANTUMUL TAXELOR DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DE ADMITERE ORGANIZAT ÎN SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2018 ŞI AL TAXELOR DE ŞCOLARIZARE
PE PARCURSUL ANULUI UNIVERSITAR 2018 / 2019

  A. Taxe de înscriere la concursul de admitere

Nr. crt.

Activitatea

Cuantumul taxei

1

Admitere în anul I la studii universitare de licenţă

130 lei

2

Admitere la continuare de studii

130 lei

3

Admitere la a II-a specializare

130 lei

4

Admitere la studii universitare de masterat

130 lei

5

Admitere la studii universitare de doctorat

500 lei

6

Admitere la studii postuniversitare de perfecţionare

130 lei

Sunt scutiti de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic aflat in activitate si au varsta pana la 26 ani.;
- candidatii orfani de ambii pãrinti si au varsta pana la 26 ani.;
- candidatii proveniti din casele de copii si plasament familial;
- candidații care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităti.

· Beneficiazã de reduce cu 50%
- candidatii care vor sã participe la concursul de admitere pentru mai multe specializãri din cadrul UVT, începând cu a doua specializare;
- au un părinte salariat în UVT;
- candidatii orfani de un parinte si au varsta pana la 26 ani.

  B. Taxe de şcolarizare

Nr. crt. Activitatea
Cuantumul taxei 2017-2018 (lei/an)
Achitata integral pana la data de 15.X.2017
Achitata in transe
1
Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă
3200
3200
2
Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de masterat
3500
3500
3
Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat
4500

 

ADMITERE 2018

 
 
© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica