FIMM

FIMM

 
 
  ADMITERE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
Descarca poster ADMITERE 2016In cadrul Facultatii Ingineria Materialelor si Mecanica, concursul de admitere pentru anul universitar 2017-2018 se va desfasura pe baza de dosar, dupa urmatoarele criterii:

Criterii generale:
- Media examenului de bacalaureat - pondere 100%

Criterii de departajare:
1. Media primelor doua probe scrise din cadrul examenului de bacalaureat
2. Nota obtinuta la proba scrisa în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba si literatura româna


CANDIDATII DECLARATI ADMISI LA STUDII FINANTATE DE LA BUGET (FARA TAXA) SI IN REGIM CU TAXA SUNT ASTEPATATI LA SEDIUL FACULTATII DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA, IN PERIOADA 1 - 31 AUGUST 2017, DE LUNI PANA VINERI, INTRE ORELE: 8.30 - 15.30, PENTRU INCHEIEREA CONTRACTELOR DE STUDII.
CANDIDATII DECLARATI ADIMISI CARE NU VOR INCHEIA CONTRACT DE STUDII IN PERIOADA SPECIFICATA ISI VOR PIERDE CALITATEA DE STUDENT.

 
ADMITERE 2017
SESIUNEA IULIE


CIFRA DE SCOLARIZARE

Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica
Domeniul de licenta / Specializarea
Locuri fara taxa
Locuri cu taxa
Ingineria materialelor / Stiinta materialelor
33
37
Inginerie Mecanica / Echipamente si Instalatii Industriale
34
36


Acte necesare pentru concurs:


- diploma bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia in original sau copie legalizata;
- foaie matricola in original sau copie legalizata - obligatoriu
- certificat de nastere-copie legalizata;
- adeverinta medicala;
- 3 foto tip C.I.;
- carte de identitate original si copie;
- adeverinta medicala;
- chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere;
- certificat de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul);
- dosar plic.

Absolventii de invatamant superior cu diploma de licenta (sau echivalenta cu aceasta) care doresc sa urmeze o a doua specializare vor atasa la cererea de inscriere urmatoarele acte:

- diploma bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia in original sau copie legalizata;
-diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;
-foaie matricola/supliment la diploma obtinuta dupa absolvirea primei specializari de licenta, in original sau copie legalizata;
-certicat de nastere, in copie legalizata;
-certificat de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul);
- 3 foto tip C.I.;
- carte de identitate original si copie;
-adeverinta medicala;
-declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa perioada(perioadele) de studii in care au beneficiat de subventie de la bugetul de stat;
-chitanta reprezentand achitatrea taxei de inscriere.

ADMITERE 2017

 
 
© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica